Rosa Socorregut
Dietista Nutricionista a Sabadell - Rosa Socorregut


Avís legal


Identificació del responsable

El responsable de l'Assetjo domini d'Internet www.rsdietistanutricionista.com, és ROSA M SOCORREGUT, NIF 37664541V, amb domicili a Sant Quirze del Vallès (Barcelona), c/ Nesprer 17 (C.P.: 08192), i telèfon 667.618.739 i adreça electrònica info@rsdietistanutricionista.com.

Drets de propietat intel·lectual

El prestador és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny i programació del Lloc web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, dissenys, o qualsevol altra informació o contingut disponible a través del mateix.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l'usuari o la contractació de serveis amb ROSA M SOCORREGUT a través del mateix impliqui renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets per part del prestador a favor de l'usuari.

A cap moment, excepte manifestació expressa en contrari, l'accés, navegació o utilització del Lloc web i dels seus continguts confereix a l'usuari dret algun sobre els signes distintius, els continguts o serveis en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit del prestador o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a ROSA M SOCORREGUT a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, accepta i garanteix que té dret a fer-ho lliurement, sense infringir cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni causar perjudici algun a tercers, assumint en cas contrari totes les possibles responsabilitats derivades.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a través de l'adreça de correu electrònic info@rsdietistanutricionista.com perquè ROSA M SOCORREGUT puguem procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

Condicions d'ús del Lloc web

ROSA M SOCORREGUT manifesta que no està permès l'accés i utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit (a) l'ús del Lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el funcionament o sistemes informàtics de ROSA M SOCORREGUT; (b) usar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus o programa perjudicial; (c) usar el Lloc web de forma il·legal, en contra de la moral, la bona fe i l'ordre públic; (d) fer ús de dades de tercers, suplantant la seva identitat, per als formularis de contacte dels quals disposa el Lloc web; (i) Infringir o intentar infringir les mesures de seguretat, protecció o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada al mateix.

L'incompliment per l'usuari de qualsevol de les anteriors obligacions, i anàlogues, facultarà a ROSA M SOCORREGUT a adoptar quantes mesures legals consideri oportunes per a l'exercici dels seus drets i obligacions.

Responsabilitat i garanties

ROSA M SOCORREGUT no garanteix la fiabilitat, utilitat o veracitat absoluta de tota la informació i serveis del Lloc web ni de la utilitat de la documentació que pogués posar-se a disposició a través del mateix.

No obstant això, el prestador declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, per garantir el correcte funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema i garantir el màxim nivell de seguretat dels usuaris, tant tècnic com de contingut publicat en el Lloc web.

En cas que el Lloc web inclogui enllaços a altres pàgines web mitjançant botons, links o bàners, el prestador informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint el prestador ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc web.

En conseqüència, ROSA M SOCORREGUT no serà responsable per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, i la normativa vigent a cada moment en relació a aquesta matèria, totes les dades facilitades durant la utilització del Lloc web seran tractats de conformitat amb nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT que tot usuari ha d'acceptar expressa i inequívocament.Membre nº 1564 de la Associació Espanyola de Dietistes Nutricionistes
Academia española de Nutrición y Dietética
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricioniestes de les Illes Balears