Rosa Socorregut
Dietista Nutricionista a Sabadell - Rosa Socorregut

Dietes infantils

 
PER GARANTIR EL CREIXEMENT ADEQUAT EN CADA ETAPA I ADQUIRINT BONS HÀBITS ALIMENTARIS.

 


Un nen que aprèn a menjar de manera correcta continuarà menjant de manera saludable al llarg de tota la seva vida.

 

Una bona nutrició, una dieta equilibrada i bons hàbits alimentaris en cada etapa de la vida ajuden des de petits a créixer saludables.

 

La malnutrició infantil es pot donar de defecte o per excés, ambdues tenen conseqüències molt negatives en el futur proper.

 

L'obesitat infantil pot implicar problemes a curt termini, físics com la diabetis tipus II, hipertensió, triglicèrids, colesterol... i psicològics com la baixa autoestima, estigma social, ...

 

La majoria dels factors associats a l'obesitat infantil estan relacionats amb l'estil de vida, inculcant als nostres fills bons hàbits alimentaris i fomentar una adequada activitat física són claus per atallar aquesta tendència.

 

 

 

 


Dietes Infantils


Sol·licita més informació.

I sense compromís.

Membre nº 1564 de la Associació Espanyola de Dietistes Nutricionistes
Academia española de Nutrición y Dietética
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricioniestes de les Illes Balears